بازسازی پیانو
06
فوریه

بازسازی پیانو قدیمی و مستهلک

بازسازی پیانو قدیمی :

سوالی که در ذهن اکثر مشتریان  به وجود می آید این است که آیا می توان یک پیانوی بسیار قدیمی و خراب را به طور کامل احیا کرده و مجدد مورد استفاده قرار داد؟

آیا این کار واقعا شدنی است؟

پیانوی دیجیتال

پیانو جان دارد !

بازسازی پیانو قدیمی : در صورتی که مراحل کار به درستی انجام شود پاسخ مثبت است.

علاوه بر بازسازی کلاویه ها و ریل های پیانو ، پس از تعمیر کامل اکشن و سوار کردن آن

همانطور که در عکسها مشاهده میکنید

می توانیم شاهد یک پیانوی کاملا نو و احیا شده باشیم که نوازنده بدون هیچ مشکلی چندین سال از آن استفاده کند.

مانی کوشا / تکنسین و کارشناس فنی پیانو

بازسازی پیانو قدیمی : در صورتی که مراحل کار به درستی انجام شود پاسخ مثبت است.

علاوه بر بازسازی کلاویه ها و ریل های پیانو ، پس از تعمیر کامل اکشن و سوار کردن آن

همانطور که در عکسها مشاهده میکنید

می توانیم شاهد یک پیانوی کاملا نو و احیا شده باشیم که نوازنده بدون هیچ مشکلی چندین سال از آن استفاده کند.

بازسازی پیانو قدیمی : در صورتی که مراحل کار به درستی انجام شود پاسخ مثبت است.

علاوه بر بازسازی کلاویه ها و ریل های پیانو ، پس از تعمیر کامل اکشن و سوار کردن آن

همانطور که در عکسها مشاهده میکنید

می توانیم شاهد یک پیانوی کاملا نو و احیا شده باشیم که نوازنده بدون هیچ مشکلی چندین سال از آن استفاده کند.

بازسازی پیانو قدیمی : در صورتی که مراحل کار به درستی انجام شود پاسخ مثبت است.

علاوه بر بازسازی کلاویه ها و ریل های پیانو ، پس از تعمیر کامل اکشن و سوار کردن آن

همانطور که در عکسها مشاهده میکنید

می توانیم شاهد یک پیانوی کاملا نو و احیا شده باشیم که نوازنده بدون هیچ مشکلی چندین سال از آن استفاده کند.