IMG 20190206 WA0006 تعمیر کامل اکشن پیانو
۱۸
بهمن

تعمیر کامل اکشن پیانو

تعمیر اکشن پیانو : اکشن پیانو مهم ترین قسمت پیانو و در واقع موتور پیانو است که از حدود ۶۰۰۰ قطعه مکانیکی تشکیل شده است .

که باید به طور مرتب و استاندارد با هم کار کنند تا پیانو عملکرد مطلوبی داشته باشد .

داشتن مشکل و خرابی در هر کدام از این ۶۰۰۰ قطعه می تواند

باعث خرابی قطعات دیگر و عملکرد نامطلوب پیانو در نواختن ، نویز‌ و صدای اضافی در آن شود.

جهت رزرو آنلاین برای کوک ، رگلاژ ، تعمیر ، سرویس کامل و بازسازی اینجا کلیک کنید .
کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا

upright action 01 2 300x200 تعمیر کامل اکشن پیانو

تعمیر اکشن پیانو : اکشن پیانو مهم ترین قسمت پیانو و در واقع موتور پیانو است که از حدود ۶۰۰۰ قطعه مکانیکی تشکیل شده است .

که باید به طور مرتب و استاندارد با هم کار کنند تا پیانو عملکرد مطلوبی داشته باشد .

داشتن مشکل و خرابی در هر کدام از این ۶۰۰۰ قطعه می تواند

باعث خرابی قطعات دیگر و عملکرد نامطلوب پیانو در نواختن ، نویز‌ و صدای اضافی در آن شود.

جهت رزرو آنلاین برای کوک ، رگلاژ ، تعمیر ، سرویس کامل و بازسازی اینجا کلیک کنید .
کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا

تعمیر اکشن پیانو : اکشن پیانو مهم ترین قسمت پیانو و در واقع موتور پیانو است که از حدود ۶۰۰۰ قطعه مکانیکی تشکیل شده است .

که باید به طور مرتب و استاندارد با هم کار کنند تا پیانو عملکرد مطلوبی داشته باشد .

داشتن مشکل و خرابی در هر کدام از این ۶۰۰۰ قطعه می تواند

باعث خرابی قطعات دیگر و عملکرد نامطلوب پیانو در نواختن ، نویز‌ و صدای اضافی در آن شود.

جهت رزرو آنلاین برای کوک ، رگلاژ ، تعمیر ، سرویس کامل و بازسازی اینجا کلیک کنید .
کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا