پیانو
11
فوریه

نگهداری پیانو

مراقبت

پیانو نیز نیاز به مراقبت در اشکال مختلف نسبت به تعمیر و نگهداری

برای تولید بهترین صدا دارد ، همچنین تعمیر و نگهداری در رابطه با ظاهر پیانو هم مهم است .

مراقبت توسط مالک پیانو

نگهداری پیانو یک پروسه‌ی دشوار است.

خطراتی نظیر ، صدمه فیزیکی به بدنه‌ی پیانو و دیگر اقسام پیانو و همچنین صدمه به لحاظ مالی وجود دارد.

اگر چه نگهداری یک پیانو ممکن است یک روش ساده به نظر برسد

عوامل پنهان و دور از دیدگان شما وجود دارد که این احتمال را ممکن می‌سازد.

نگهداری از پیانو امریست دشوار و فقط باید توسط یک تکنسین حرفه ای که دقیق، آموزش دیده، دارای مدرک است و دارای تجهیزات مناسب باشد منتقل شود.

مراقبت به لحاظ کوک پیانو

پیانو هایی که توسط صاحبان آنها ارزشمند هستند:

به طور منظم، معمولا یک بار در هر شش ماه برای پیانو های خانگی، و همیشه قبل از اجرا در سالن های کنسرت، کوک می شوند.

هر چه حد فاصله‌ی کوک بعدی به طول بی‌انجامد :

زمان و تلاش بیشتری برای تکنسین برای بازگرداندن آن به حالت مناسب خواهد بود.

(کوک پیانو برای پیشبردی به مراتب حرفه ای تر و عملکردی دقیق تر می‌تواند به لحاظ زمانی حد فاصله‌ی کمتری را طی کند) .

در کوک کردن پیانو یک تکنسین حرفه ای از ابزار مناسب و به روز تری استفاده خواهد کرد .

در کوک پیانو یک آچار مخصوص و دو نوع ابزار مکانیکی و الکترونیکی وجود دارد که در نوع اول جریانِ کوک وابسته به دقت تکنسین است

و در نوع دوم بسته به نوع آن از صرف زمان کمتری برخوردار خواهیم بود و با نتیجه‌ی مطلوب تری با توجه به دانش به کار گرفته شده ، روبرو خواهیم شد .

سرویس پیانو

با گذشت زمان، عملکرد یک پیانو بر اثر این موارد کاهش می یابد :

  • تحت فشار بودن 
  • – تَرَک خوردن چوب
  • انواع ضربه ها 
  • تغییرات دما

یک تکنسین ماهر می تواند آن را به حالت مطلوب بازگرداند

در فرآیندی به نام سرویس پیانو ، که شامل هر نوع ترمیم و تعویض قطعه می‌شود

حتی چرخاندن یک پیچ کوچک شل در سطح چوب .

بسیاری از پیانوهای جدید هنگامی که از کارخانه خارج می شوند:

کاملا تنظیم نمی شوند و یا سریعا از زمانی که به خانه جدیدشان منتقل می شوند، قوانین خود را از دست می دهند !

هدف از سرویس پیانو این است که راحتی در:

لمس کلاویه پیانو و صدای سازگار با همه‌ی نُت ها را قابل دسترسی کنیم

و نواختن را حتی در سریع ترین حالت انگشت ها ، ممکن سازیم .

Divar