19
آگوست

نگهداری پیانو

Rate this post

مراقبت از پیانو

پیانو نیز نیاز به مراقبت در اشکال مختلف نسبت به تعمیر و نگهداری برای تولید بهترین صدا دارد ، همچنین تعمیر و نگهداری در رابطه با ظاهر پیانو هم مهم است .

مراقبت توسط مالک پیانو

نگهداری پیانو یک پروسه‌ی دشوار است.

خطراتی نظیر ، صدمه فیزیکی به بدنه‌ی پیانو و دیگر اقسام پیانو و همچنین صدمه به لحاظ مالی وجود دارد.

اگر چه نگهداری یک پیانو ممکن است یک روش ساده به نظر برسد

عوامل پنهان و دور از دیدگان شما وجود دارد که این احتمال را ممکن می‌سازد.

نگهداری از پیانو امریست دشوار و فقط باید توسط یک تکنسین حرفه ای که دقیق، آموزش دیده، دارای مدرک است و دارای تجهیزات مناسب باشد منتقل شود.

مراقبت به لحاظ کوک پیانو

پیانو هایی که توسط صاحبان آنها ارزشمند هستند به طور منظم، معمولا یک بار در هر شش ماه برای پیانو های خانگی، و همیشه قبل از اجرا در سالن های کنسرت، کوک می شوند.

هر چه حد فاصله‌ی کوک بعدی به طول بی‌انجامد زمان و تلاش بیشتری برای تکنسین برای بازگرداندن آن به حالت مناسب خواهد بود.

(کوک پیانو برای پیشبردی به مراتب حرفه ای تر و عملکردی دقیق تر می‌تواند به لحاظ زمانی حد فاصله‌ی کمتری را طی کند) .

در کوک کردن پیانو یک تکنسین حرفه ای از ابزار مناسب و به روز تری استفاده خواهد کرد .

در کوک پیانو  یک آچار مخصوص و دو نوع ابزار مکانیکی و الکترونیکی وجود دارد که در نوع اول جریانِ کوک وابسته به دقت تکنسین است

و در نوع دوم بسته به نوع آن از صرف زمان کمتری برخوردار خواهیم بود و با نتیجه‌ی مطلوب تری با توجه به دانش به کار گرفته شده ، روبرو خواهیم شد .

سرویس پیانو

با گذشت زمان، عملکرد یک پیانو بر اثر این موارد کاهش می یابد :

  • تحت فشار بودن
  • – تَرَک خوردن چوب
  • انواع ضربه ها
  • تغییرات دما

یک تکنسین ماهر می تواند آن را به حالت مطلوب بازگرداند در فرآیندی به نام سرویس پیانو ، که شامل هر نوع ترمیم و تعویض قطعه می‌شود.

حتی چرخاندن یک پیچ کوچک شل در سطح چوب .

بسیاری از پیانوهای جدید هنگامی که از کارخانه خارج می شوند کاملا تنظیم نمی شوند و یا سریعا از زمانی که به خانه جدیدشان منتقل می شوند، قوانین خود را از دست می دهند !

هدف از سرویس پیانو این است که راحتی در لمس کلاویه پیانو و صدای سازگار با همه‌ی نُت ها را قابل دسترسی کنیم و نواختن را حتی در سریع ترین حالت انگشت ها ، ممکن سازیم .