کوک کردن پیانو
۱۵
اسفند

مجموعه نمونه کوک و رگلاژ پیانو

کوک کردن پیانو ، رگلاژ پیانو ، تعمیر پیانو ، سرویس کامل پیانو

بازسازی پیانو های قدیمی فرسوده و مستهلک ، سفارش .

توسط تکنسین و کارشناس فنی پیانو

مانی کوشا / ۰۹۱۲۵۶۳۳۸۹۵

کوک کردن پیانو