• تلفن: 09125633895
 • ایمیل:mani.koosha.piano@gmail.com
 • ساعات کاری: بدون محدودیت

بلاگ

 • 08
  مارس

  رنگ بدنه پیانو و کاربرد آن

  رنگ بدنه پیانو و کاربرد آن یکی از مهم ترین بخش های پیانو رنگ بدنه آن می باشد که به لحاظ زیبایی و ظاهری بسیار حائز اهمیت می باشد...

  مطالب بیشتر ...
 • 03
  مارس

  گیتار

  گیتار چیست ؟ گیتار یک نوع ساز زهی است که توسط پیک و یا انگشت نواخته می شود . این ساز به دلیل اینکه بر اثر ارتعاش ، صدا...

  مطالب بیشتر ...
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در چالوس

  کوک پیانو در چالوس توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در چالوس می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در کاشان

  کوک پیانو در کاشان توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در کاشان می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در شیراز

  کوک پیانو در شیراز توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در شیراز می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در یزد

  کوک پیانو در یزد توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در یزد می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در اصفهان

  کوک پیانو در اصفهان توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در اصفهان می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 02
  مارس

  کوک پیانو در مشهد

  کوک پیانو در مشهد توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در مشهد می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 01
  مارس

  کوک پیانو در رشت

  کوک پیانو در رشت توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در رشت می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 01
  مارس

  کوک پیانو در لاهیجان

  کوک پیانو در لاهیجان توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در لاهیجان می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 01
  مارس

  کوک پیانو در سلمانشهر

  کوک پیانو در سلمانشهر توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در سلمانشهر می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 01
  مارس

  کوک پیانو در رامسر

  کوک پیانو در رامسر توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در رامسر می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 01
  مارس

  کوک پیانو در مازندران

  کوک پیانو در مازندران توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در مازندران می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 29
  فوریه

  کوک پیانو در متل قو

  کوک پیانو در متل قو توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در متل قو می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو...

  مطالب بیشتر ...
 • 29
  فوریه

  کوک پیانو در بابلسر

  کوک پیانو در بابلسر توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در بابلسر می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...
 • 29
  فوریه

  کوک پیانو در بهشهر

  کوک پیانو در بهشهر توسط کارشناس فنی پیانو / مانی کوشا نوازندگان و دارندگان پیانو در بهشهر می توانند جهت هر گونه خدمات از جمله کوک پیانو ، رگلاژ...

  مطالب بیشتر ...