بررسی و سنجش سلامت پیانو

پیانو من به چه سرویس هایی نیاز دارد ؟

با پاسخ دادن به سوالات زیر می توانید نیاز سرویس پیانو خود را مشاهده کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
1- سن پیانوی شما چقدر است؟*
2 - آخرین بار پیانوی شما چه زمانی کوک شده است؟*
3 - آخرین بار پیانوی شما چه زمانی سرویس شده است؟*
4 - تاچ پیانوی شما در چه وضعیتی است؟*
5 - پس از کوک ،چه مدت از پیانوی خود راضی هستید؟*
6 - روزانه چند ساعت پیانو مینوازید؟*
7 - وضعیت رنگ و بدنه ی پیانوی شما به چه صورت است؟*
8 - وضعیت سلامت روکش کلاویه های پیانوی شما به چه صورت است؟*
9 - وضعیت پدال های پیانوی شما به چه صورت است؟*
10 - هنگام نوازندگی از کدام قسمت پیانوی شما صدای اضافی می آید؟*
11 - شرایط آب و هوایی محل نگهداری پیانوی شما در چه وضعیتی است؟*
تماس با کوشا پیانو
تماس با کوشا پیانو
223462505 - 021