کارشناس فنی پیانو آقای فائز چوپانی

کارشناس فنی پیانو آقای فائز چوپانی

 

آقای فائز چوپانی متولد 1376

کارشناس فنی پیانو از مجموعه کوشا پیانو

سابقه فعالیت: نماینده مجموعه کوشا پیانو در قائمشهر مازندران

نوازنده و مدرس پیانو

رشته تحصیلی: دانشجوی رشته موسیقی

×

شماره تماس دفتر: 22346205 – 021 

در صورت عدم پاسخگویی دفتر با مدیریت تماس بگیرید

× تماس با کوشا پیانو