کارشناس فنی پیانو آقای سبحان زینی

کارشناس فنی پیانو آقای سبحان زینی

آقای سبحان زینی

کارشناس فنی پیانو دارنده مدرک بین المللی FIM

سابقه فعالیت: نماینده مجموعه کوشا پیانو در اصفهان

مدرس و نوازنده ویولن کلاسیک

×

شماره تماس دفتر: 22346205 – 021 

در صورت عدم پاسخگویی دفتر با مدیریت تماس بگیرید

× تماس با کوشا پیانو