کارشناس فنی پیانو آقای سبحان زینی

کارشناس فنی پیانو آقای سبحان زینی

آقای سبحان زینی

کارشناس فنی پیانو دارنده مدرک بین المللی FIM

سابقه فعالیت: نماینده مجموعه کوشا پیانو در اصفهان

مدرس و نوازنده ویولن کلاسیک

تماس با کوشا پیانو
تماس با کوشا پیانو
223462505 - 021