دوره کارشناسی فنی پیانو

جامع ترین دوره آموزشی کارشناسی فنی پیانو

 

بخش هایی از دوره کارشناسی فنی پیانو: رگلاژ

 

دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی پیانو

 

تماس با کوشا پیانو
تماس با کوشا پیانو
223462505 - 021