۲۱
مرداد

بازدید پیانو

بعد از به اتمام رساندن مرحله ثبت قرارداد ، پیانوی شما توسط کارشناس فنی پیانو مورد تحلیل قرار میگیرد جهت عیب یابی هرچه دقیق تر و انتخاب نوع ابزار مناسب در راستای رفع عیوب وارده .