17
فوریه

اکشن پیانو و تعمیر آن

اکشن پیانو مهم ترین قسمت پیانو و در واقع موتور پیانو است که از حدود ۶۰۰۰ قطعه مکانیکی تشکیل شده است که باید به طور مرتب و استاندارد با...

ادامه مطلب