13
فوریه

بازسازی پیانو

بازسازی پیانو چیست ؟ بازسازی پیانو تعمیر ، ترمیم و تعویض قطعات پیانو می باشد که به موجب آن پیانو های فرسوده و مستهلک احیا می شوند و کارایی خود را باز می یابند . در مواقعی که پیانو کارایی خود را از دست داده است یا عملکرد اولیه را ندارد ، گاهی پیش می […]

ادامه مطلب