کلاویه های پیانو
۱۸
بهمن

بازسازی کلاویه های پیانو

همانطور که می دانید اولین قسمتی که نوازنده جهت نواختن به طور مستقیم با آن در ارتباط است کلاویه های پیانو می باشد . بدنه ی کلاویه ها ساخته...

ادامه مطلب