piano tuning pins تیونینگ پین ها
13
فوریه

تیونینگ پین ها

آیا از وضعیت تیونینگ پین ها در پیانوی خود مطلع هستید ؟ آیا تا به حال پیش آمده پیانویی دیده باشید که : برخی از نت های آن شدیدا...

ادامه مطلب