24
آگوست

ریل های پیانو

ریل های پیانو به دو دسته تقسیم می شود :   1_ بالانس ریل پین ها (Balance rail pins) یک قطعه فلزی باریک به صورت استوانه ای است که...

Read More