22
فوریه

کوک پیانو و بررسی آن

کوک پیانو چیست و چگونه انجام میشود؟ کوک پیانو به مجموعه عملیاتی گفته می شود که جهت رساندنِ فرکانس سیم ها به فرکانس استاندارد انجام می شود . پیانو...

مطالب بیشتر ...