piano tuning pins e1591141504327 تیونینگ پین ها
13
فوریه

تیونینگ پین ها

آیا از وضعیت تیونینگ پین ها در پیانوی خود مطلع هستید ؟ آیا تا به حال پیش آمده پیانویی دیده باشید که : برخی از نت های آن شدیدا فالش و خارج از کوک استاندارد باشد؟ به گونه ای که ۱ پرده کامل از فرکانس استاندارد خود کم کرده باشد؟ یکی دیگر از مهمترین بخش […]

ادامه مطلب