11
آگوست

کلاویه پیانو

کلاویه پیانو چیست ؟ کلاویه پیانو مجموعه ای از کلید هایی به رنگ سیاه و سفید در پیانو می باشد که با فشار دادن هر کدام از این کلید...

Read More